Samfunnsengasjement

Som toppfotballklubb og flaggskip for kvinnefotballen på Sunnmøre har AaFK Fortuna en viktig samfunnsrolle. Derfor er det viktig at klubben tar ansvar og viser engasjement for samfunnet. Her er det vi gjør for å oppfylle samfunnsoppgaven vår.

«Like muligheter», lokal verdiskapning, bærekraft og toppfotball

AaFK Fortuna er en overbygningsklubb for toppfotball kvinner som er opptatt av å bidra til et bærekraftig sunnmørsk eventyr til glede for ivrige jenter, spillere, samarbeidsklubber, partnere og lokalsamfunnet. Å sikre «Like muligheter» er en stor og viktig samfunnsoppgave, og AaFK Fortuna ønsker å være en spydspiss på dette området.

Jenteløftet – Toppfotball 2023

Prosjektet har som mål å samle hele Sunnmøre til å skape en bærekraftig overbygningsklubb til å drive med toppfotball kvinner med et klart resultatmål om toppfotball senest innen 2023.

For å sikre langsiktighet for toppklubben er det avgjørende å løfte fram flere gode og stabile utviklingsmiljø spredt rundt på hele Sunnmøre. Toppklubben skal sammen med fotballkretsen og våre samarbeidsklubber bidra til at flere slike gode utviklingsmiljø etableres gjennom gode samarbeidsmodeller.

Det er en målsetning at AaFK Fortuna i stor grad har et balansert og godt innslag av spillere med senioralder. En ser det også som viktig at spillergruppen er overrepresentert med «lokale» spillere fra hele Sunnmøre.

Målsetningen er å skape et sunnmørsk toppfotball-eventyr tuftet på:

  • Solid toppklubb-drift
  • Meget god spillerutvikling
  • Bredt klubbsamarbeid og utvikling av fotball for jenter på Sunnmøre

Fotballen er en viktig identitetsskaper, og «jenteløftet» er et viktig samarbeidsprosjekt i fylket. Dersom flere jenter fortsetter med fotball lenger, kan det bidra til sterkere forankring i lokalmiljøene. For disse jentene kan et godt tilbud bremse fraflytting fra fylket. Prosjektet skal også medvirke til å skape varige endringer i holdningene til fotball for jenter, ved å spre kunnskap om, få flere jenter til å ta trenerkurs og få flere jenter engasjert på ledernivå.

Lokalsamfunnet

Som flaggskip innen jente- og damefotballen i en spennende region er det viktig å bidra til lokal verdiskapning. Vi arbeider kontinuerlig sammen med våre solide partnere for å gjøre regionen sterkere enn noen gang.

Vi samarbeider med lokale klubber og organisasjoner rundt klubbutvikling, jentefotball og spillerutvikling hvor «Alle jenter på bana» er et slagord vi har godt synlig på klubbens drakter.

Å bevisstgjøre regionen og innbyggere til å samarbeide og handle med stort sett lokale firma er et annet vesentlig samfunnsansvar som AaFK Fortuna ønsker å ta.

Vi er opptatt av å bruke gode lokale aktører slik at ressursene blir værende i regionen. Dette bidrar til lokal verdiskapning, tryggere arbeidsplasser og forbedrede oppvekstsvilkår for barn og unge.

Vi er stolte av den sunnmørske historien og kulturen vår, og formidler dette til alle våre forbindelser.

Økonomisk bærekraft

AaFK Fortuna er en solid organisasjon som over mange år har levert gode og stabile resultater med svært begrensede ressurser. Sunnmøres stolthet – AaFK, lovende sunnmøringer og solide partnere gjør oss i stand til å videreutvikle produktet på veien mot toppfotball med «like muligheter» i sentrum. Det er vesentlig å sikre lokale talenter bedre muligheter og være attraktive nok til å gjøre regionen til en bedre plass å bo.